Hvad sker der, når man plagierer?

Fælden klapper hårdt for plagiat
 
Der bliver ikke taget let på plagiat. Moralsk fordømmelse i offentligheden er den mildeste straf. Som studerende kan man risikere at blive bortvist fra sit studie, og for en forsker kan et plagiat betyde, at karrieren er forbi.

I den akademiske verden er plagiat ikke en mindre forseelse. Der er ikke blot tale om en løftet pegefinger og en kammeratlig samtale. Plagiat bliver anset for at være særdeles uetisk, og konsekvenserne af det kan være alvorlige og omfattende.

Moralsk fordømmelse ser ud til at være den mindste bekymring, hvis man har begået et plagiat. Med et plagiat er det næsten som at trække stikket på sin egen karriere. Og så kan det også blive en kostelig affære for pengepungen.

Livet som student kan være forbi En plagierende studerende kan se frem til betydelige repressalier, uanset omfanget af  plagiatet. I tilfælde af mindre plagiater vil den studerende blive indkaldt til en samtale, hvor der gives en advarsel. Den studerende kan så se frem til, at der måske vil blive holdt et ekstra vågent øje med vedkommende i resten af studietiden. Hvis et eksamensarbejde er plagieret, vil det blive afvist, og det vil tvinge den studerende ud i at skulle tilbringe endnu længere tid på studiet end først forventet. Værst ser det dog ud for den studerende, hvis der er tale om et groft plagiat. ”Hvis plagiatet vurderes til at være af alvorligere karakter, kan den studerende blive bortvist fra studiet – i visse tilfælde permanent,” fortæller lektor, ph.d. Clement Salung Petersen, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Det var netop udelukkelse af studiet, som var tilfældet for den studerende, som Lotte Rienecker, cand. psych., Københavns Universitet, fortæller om på 2008 symposiet i sit oplæg under titlen ”Hvorfor plagierer man?”.  

En forskers død Konsekvenserne af et plagiat for en studerende virker omfattende, men er man forsker og plagierer, klapper fælden endnu hårdere. ”I forskningens verden skal man efterleve normerne for god videnskabelig praksis. Et plagiat anses for at være en grov overtrædelse af disse normer, og har en forsker bevidst plagieret andres arbejde, bliver dette betragtet som værende i strid med god videnskabelig skik, og i visse tilfælde decideret videnskabeligt uredeligt,” fortæller Clement Salung Petersen om forskeres plagiater.

Forskere, der handler i strid med god videnskabelig praksis, kan få kritik af praksisudvalget ved vedkommendes universitet. Hvis plagiatet er så groft, at det afspejler egentlig videnskabelig uredelighed, kan sagen udløse kritik fra et af Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (”UVVU”) under Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Hvis UVVU finder, at en forsker bevidst har plagieret, kan det blandt andet føre til, at UVVU orienterer forskerens forskningsinstitut om det. Det vil kunne få ansættelsesretlige konsekvenser for den pågældende.

UVVU kan også bede plagiator trække det plagierende arbejde tilbage, og hvis det plagierede arbejde er en antaget ph.d.- eller doktorafhandling, kan forskeren miste sin ph.d.- eller doktorgrad. Og når en forsker først er blevet stemplet som plagiator, er vedkommendes ry for altid plettet, og troværdigheden af fremtidige forskningsprojekter sat over styr.

I sidste ende kan det betyde, at forskerens videre karriere inden for forskningsverdenen er forbi.

Mere end blot en højtløftet pegefinger Hvis udsigten til offentlig moralsk fordømmelse ikke har afskrækket én fra et plagiat, så er der yderligere nogle detaljer, man skal være opmærksom på, hvis man vil springe over, hvor gærdet er lavest. Plagiat kan nemlig også være en overtrædelse af ophavsretsloven.

”Man kan blive dømt til at betale økonomisk kompensation til den, man har plagieret fra, og man kan også blive tvunget til at skulle offentliggøre dommen, som fastslår, at man har plagieret,” forklarer Clement Salung Petersen om nogle af de konsekvenser, som er forbundet med et plagiat i den akademiske verden.